Smartweb s.r.o.

Podmienky záruky

Stoličky a kreslá sú určené na sedenie v jednozmennej prevádzke v bežnom kancelárskom prostredí. Záručná doba je platná výlučne pri tomto druhu použitia.  Na všetky poťahové látky je záruka 24 mesiacov. Predĺžená záruka je na poťahy: kategória X 10 rokov, kat. BN, PH, U60 mesiacov, kat. MF 36 mesiacov. Počas platnosti záruky výrobca nahradí bezplatne všetky časti, ktoré boli poškodené závadou materiálu alebo zásluhou chyby pri výrobe. Výrobca v týchto prípadoch nahrádza chybné časti, nie celé stoličky. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:* prírodnou katastrofou*chybnou montážou* nedbalým a neprimeraným používaním* nedodržaním pokynov výrobcu (dodávateľa).